Krešimir Mateković

vCard
telefon
email

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Glavna područja rada
trgovačko pravo, spajanja i preuzimanja, farmaceutsko pravo, projektno financiranje, nekretnine i građenje, tržišno natjecanje, intelektualno vlasništvo, rješavanje sporova (sudski i arbitražni postupci)

“…Krešimir Mateković je vodeći odvjetnik društva te je posebice prepoznat zbog svog rada u farmaceutskom sektoru…” (Legal500, Commercial, Corporate & M&A)

“…Krešimir Mateković ima široko iskustvo u farmaceutskom sektoru te je za glavne subjekte u tom sektoru obavljao poslove vezane za tršišno natjecanje kao što je implementacija sporazuma o distribuciji na području Republike Hrvatske…” (Legal500, EU & Competition)

“…Krešimir Mateković je visoko cijenjen…” (IFLR1000, M&A)

“…“izvrsni“ Krešimir Mateković stručno savjetuje farmaceutske kompanije…” (Legal500, Intellectual Property)

“…Krešimir Mateković je iskusan odvjetnik u području arhitektonskog projektiranja, građenja i naplate potraživanja…Krešimir Mateković je veoma pedantan i vrsnog pravnog znanja” (Legal500, Dispute Resolution)

 

Krešimir Mateković savjetuje multinacionalne i domaće kompanije u odnosu na korporativno i trgovačko pravo, spajanja i preuzimanja (M&A), farmaceutsko pravo i pravo medicinskih proizvoda, nekretnine, pravo intelektualnog vlasništva, pravo tržišnog natjecanja, trgovačke parnice i arbitraža.

 

Krešimir Mateković prepoznat je na tržištu odvjetničkih usluga kao odvjetnik koji pravne usluge pruža vrhunskim visokoprofiliranim klijentima koji započinju ili razvijaju svoje poslovanje u Hrvatskoj. Krešimir Mateković pruža svakodnevne usluge općih pravnih savjeta specifičnih za pojedinu industriju, kao i usluge strateškog usmjeravanja jednokratnih pravnih transakcija na domaćoj i međunarodnoj razini.

 

Krešimir Mateković je zbog svog višegodišnjeg iskustva u savjetovanje klijenata iz sektora farmaceutike i medicinskih proizvoda prepoznat kao stručnjak za farmaceutsko pravo.

 

Krešimir Mateković je arbitar pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore sa širokim iskustvom u komercijalnim arbitražama.

2024 © MATEKOVIĆ & partneri Odvjetničko društvo d.o.o.

Sva prava pridržana

Krešimir Mateković

vCard
telefon
email

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Glavna područja rada
trgovačko pravo, spajanja i preuzimanja, farmaceutsko pravo, projektno financiranje, nekretnine i građenje, tržišno natjecanje, intelektualno vlasništvo, rješavanje sporova (sudski i arbitražni postupci)

 

 

 

“…Krešimir Mateković je vodeći odvjetnik društva te je posebice prepoznat zbog svog rada u farmaceutskom sektoru…” (Legal500, Commercial, Corporate & M&A)
“…Krešimir Mateković ima široko iskustvo u farmaceutskom sektoru te je za glavne subjekte u tom sektoru obavljao poslove vezane za tršišno natjecanje kao što je implementacija sporazuma o distribuciji na području Republike Hrvatske…” (Legal500, EU & Competition)
“…Krešimir Mateković je visoko cijenjen…” (IFLR1000, M&A)
“…“ izvrsni“ Krešimir Mateković stručno savjetuje farmaceutske kompanije…” (Legal500, Intellectual Property)
“…Krešimir Mateković je iskusan odvjetnik u području arhitektonskog projektiranja, građenja i naplate potraživanja…Krešimir Mateković je veoma pedantan i vrsnog pravnog znanja” (Legal500, Dispute Resolution)

 

Krešimir Mateković savjetuje multinacionalne i domaće kompanije u odnosu na korporativno i trgovačko pravo, spajanja i preuzimanja (M&A), farmaceutsko pravo i pravo medicinskih proizvoda, nekretnine, pravo intelektualnog vlasništva, pravo tržišnog natjecanja, trgovačke parnice i arbitraža. Krešimir Mateković prepoznat je na tržištu odvjetničkih usluga kao odvjetnik koji pravne usluge pruža vrhunskim visokoprofiliranim klijentima koji započinju ili razvijaju svoje poslovanje u Hrvatskoj. Krešimir Mateković pruža svakodnevne usluge općih pravnih savjeta specifičnih za pojedinu industriju, kao i usluge strateškog usmjeravanja jednokratnih pravnih transakcija na domaćoj i međunarodnoj razini.Krešimir Mateković je zbog svog višegodišnjeg iskustva u savjetovanje klijenata iz sektora farmaceutike i medicinskih proizvoda prepoznat kao stručnjak za farmaceutsko pravo.Krešimir Mateković je arbitar pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore sa širokim iskustvom u komercijalnim arbitražama.

2024 © MATEKOVIĆ & partneri Odvjetničko društvo d.o.o. Sva prava pridržana         Pravne obavijesti  Pravila privatnosti  Politika kolačića  Kontakt